Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Veiviser

Læreboken har over 100 henvisninger til nettsiden. Oversikten nedenfor har hyperlinkene for alle disse henvisningene. De er organisert etter lærebokens kapittel og sidenummer.

kap. 1 kap. 2 kap. 3 kap. 4 kap. 5 kap. 6 kap. 7 kap. 8 kap. 9 kap. 10
33 68 108 133
133
189 231 268
268
310 355 399 446 475
39 72
72
112 142
142
190 234 271 314 358 410 452 477
40 74 114 147 192 235 275 315 359 411 459 486
47 75 115
115
150 198 236 276 322 360 465 494
48 78 124 157 210 237 278 334 361 469 498
51 79
79
125 158 219
219
239
239
289 345 362 471
53 85
85
126 166 220 242 292 363
87 131 223 245
245
293 367
88
88
226 246 294 384
98 250 295 389
101 255 301 395
262