\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Forbruksfinansiering

Kapittel 10

Oppgave N10.4

Disse utklippene er hentet fra et annonsebilag til Bergens Tidende.

N10.4_1.png N10.4_2.png

 1. Anta at du ønsker å kjøpe et produkt til 2 500 kroner. Forsøk å vurdere lønnsomheten i denne finansieringsmuligheten, uten rentetabell, regneark og finanskalkulator.
 2. Anta at du kjøper et produkt til 10 000 kroner. Kontroller påstanden: «Merkostnadene utgjør dermed totalt kun 735,- …»
 3. Budsjetter differansekontantstrømmen, beregn effektiv rente og sammenlign med de oppgitte 13,30 %.
 4. Gjenta beregningen i delspørsmål c for et produkt som koster 2 500 kroner.
 5. Alle produktene det reklameres for i bilaget, koster mindre enn det billigste produktet det oppgis effektiv rente for. Bruk av ordet «kun» i delspørsmål b synes derfor nokså malplassert, og selskapet fikk et par e-poster i den anledning. Her er et klipp fra svaret:
  N10.4_3.png
  Kommenter dette svaret.

Se løsningsforslag: