Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Forbruksfinansiering

Kapittel 10

Oppgave N10.4

Disse utklippene er hentet fra et annonsebilag til Bergens Tidende.

N10.4_1.png N10.4_2.png

  1. Anta at du ønsker å kjøpe et produkt til 2 500 kroner. Forsøk å vurdere lønnsomheten i denne finansieringsmuligheten, uten rentetabell, regneark og finanskalkulator.
  2. Anta at du kjøper et produkt til 10 000 kroner. Kontroller påstanden: «Merkostnadene utgjør dermed totalt kun 735,- …»
  3. Budsjetter differansekontantstrømmen, beregn effektiv rente og sammenlign med de oppgitte 13,30 %.
  4. Gjenta beregningen i delspørsmål c for et produkt som koster 2 500 kroner.
  5. Alle produktene det reklameres for i bilaget, koster mindre enn det billigste produktet det oppgis effektiv rente for. Bruk av ordet «kun» i delspørsmål b synes derfor nokså malplassert, og selskapet fikk et par e-poster i den anledning. Her er et klipp fra svaret:
    N10.4_3.png
    Kommenter dette svaret.

Se løsningsforslag: