\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 3

 

Nå er oppgaven å finne annuiteten fra oppgitt sluttverdi (150 000), sluttverditidspunkt (6 år) og rente (4 %). Med utgangspunkt i formelen for sluttverdien av en annuitet kan du finne svaret ved å løse denne formelen for annuiteten: Rentetabell 5 i filen «Rentetabeller for sluttverdi av annuitet» her på nettsiden viser verdien avN3.4_losningsforslag b_1.pngfor rentesatser fra 1 % til og med 30 % og periodelengder fra 1 til og med 16.

N3.4_losningsforslag b_2.png

Innsatt verdiene fra oppgaveteksten blir dette:

N3.4_losningsforslag b_3.png

Fra Rentetabell 5 i filen «Rentetabeller for sluttverdi av annuitet» her på nettsiden ser du atN3.4_losningsforslag b_4.png

Dermed får du X = 22 614.


Du kan også bruke finanskalkulator eller fane 4 i regnearket Diskontering til å finne dette svaret:

N3.4_losningsforslag b_5.png N3.4_losningsforslag b_6.png