Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 3

 

Nå er oppgaven å finne annuiteten fra oppgitt sluttverdi (150 000), sluttverditidspunkt (6 år) og rente (4 %). Med utgangspunkt i formelen for sluttverdien av en annuitet kan du finne svaret ved å løse denne formelen for annuiteten: Rentetabell 5 i filen «Rentetabeller for sluttverdi av annuitet» her på nettsiden viser verdien avN3.4_losningsforslag b_1.pngfor rentesatser fra 1 % til og med 30 % og periodelengder fra 1 til og med 16.

N3.4_losningsforslag b_2.png

Innsatt verdiene fra oppgaveteksten blir dette:

N3.4_losningsforslag b_3.png

Fra Rentetabell 5 i filen «Rentetabeller for sluttverdi av annuitet» her på nettsiden ser du atN3.4_losningsforslag b_4.png

Dermed får du X = 22 614.


Du kan også bruke finanskalkulator eller fane 4 i regnearket Diskontering til å finne dette svaret:

N3.4_losningsforslag b_5.png N3.4_losningsforslag b_6.png