Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bank eller børs?

Kapittel 3

Oppgave N3.10

Høsten 2014 arvet Albert, Bente, Cecilie og Daniel alle kr 500 000 fra sine besteforeldre. Du kan se bort fra skatt i alle beregningene. Anta også at alle fire får samme avkastning på aksjer og i bank i et gitt år.

  1. Albert satte pengene på en høyrentekonto i banken, og der står de fortsatt høsten 2019.
    I gjennomsnitt har Albert oppnådd en avkastning på 4 % årlig. Hva har han i banken nå?
  2. Bente kjøpte aksjer for hele arven. De tre første årene steg aksjene i gjennomsnitt 20 % pr. år. De to siste har de falt med 30 % årlig.
  3. Cecilie begynner også med aksjer, men aner uråd etter tre år og selger alt. Deretter sparer hun i bank i to år. Hva er hennes saldo etter fem år?
  4. Daniel begynner i bank, men etter tre år er han lei av å tenke på hvor mye han har tapt på ikke å ha pengene i aksjer. Han er derfor i aksjemarkedet de to siste årene. Hva sitter han igjen med til slutt?
  5. Lag et regneark hvor du beregner årlig gjennomsnittsavkastning over perioden for hver av de fire arvingene.

 

Se løsningsforslag