\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Kapittel 2

 

Regnestykket du skal kontrollere, er dette:

2H-10a.gif

 

Dersom du gjør deg flid og angir benevning på hvert tall, kan du kontrollere om regnestykket er rett satt opp. I ligningen over har vi forkortet benevningene, og du ser at resultatet blir det du ønsker, nemlig km/år. Neste skritt er å gjøre alle tall om til et tall mellom 0 og 10 og angi antall nuller som potens av 10. 150 000 blir derfor 1,5 ∙ 105.

2H-10b.gif

Med litt trening ser du at oppgaven med å kontrollere hvor kommaet skal stå, innebærer å summere antall potenser av 10 i telleren og trekke fra tilsvarende tall for nevneren. Svaret her er 2 ∙ 10 = 20 kilometer.

Du kan lese mer om overslagsregning om du klikker her.