\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 9

 

Når månedlig betaling fastsettes som en tolvdel av årlig betaling, er effektiv rente på dette lånet null prosent.

N9.2_losningsforslag b1.png

Siden vi brukte finanskalkulator i delspørsmål a, kan vi bruke regnearket Diskontering denne gangen.

Årlig kapitalkostnad er 4 %. Korttidsrenten kan vi finne fra uttrykk (3.23): N9.2_losningsforslag b4.png. Denne renten kan vi også finne ved å beregne hvilken rente som i løpet av 12 perioder øker et innskudd fra kr 1 000 til kr 1 040. Dette finner vi i beregningen til venstre nedenfor.

N9.2_losningsforslag b2.png N9.2_losningsforslag b3_ny.jpg

Differansen mellom kontantstrømselementet i periode null (33 000 kr) og nåverdien av kontantstrømselementene i periodene 1 til 11 (32 362 kr) er kr 638. Synes du det er vanskelig å holde orden på fortegnene i denne beregningen, kan du ty til intuisjon: Siden lånet vi regner på, har effektiv rente på null, er det opplagt mer fordelaktig å låne til null prosent enn til fire prosent. Derfor er nåverdien et positivt tall.