Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 3

 

Utstrømning på tidspunkt 0 : 500 000
Innstrømning på tidspunkt 1 : 514 450 = 100 000 ∙ 1,031 + 150 000 ∙ 1,029 + 250 000 ∙ 1,028
Prosentvis avkastning er (514 450 – 500 000) / 500 000 = 2,89 %