Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 8

 

Her er gjelden risikofri siden eierne skyter inn tilstrekkelig til å betale renter og avdrag. I tabellene nedenfor er alle tall i millioner kroner så sant ikke annet er oppgitt.

 

10 % gjeld (5 mill.):

 Tørke   Normal   Regn 
Kontantstrøm før fin. poster (mill.)  40,0  10,0  1,0 
Skyldige renter  0,4  0,4  0,4 
Skyldige avdrag  0,5  0,5  0,5 
Til kreditorene  0,9  0,9  0,9 
Til eierne  39,1  9,1  0,1 
Til eierne per investert EK-krone  kr 0,87  kr 0,20  kr 0,002 

Her trengs ingen innbetaling av ny egenkapital.

 

40 % gjeld (20 mill.):

 Tørke   Normal   Regn 
Kontantstrøm før fin. poster (mill.)  40,0  10,0  1,0 
Skyldige renter  1,4  1,4  1,4 
Skyldige avdrag  2,0  2,0  2,0 
Til kreditorene  3,4  3,4  3,4 
Til eierne  36,6  6,6  –2,4 
Til eierne per investert EK-rone  kr 1,22  kr 0,22 

kr –0,08 

Her må eierne skyte inn 2,4" hvis det blir regnsommer.

 

90 % gjeld (45 mill.):

Tørke Normal Regn
Kontantstrøm før fin. poster (mill.) 40,0 10,0 1,0
Skyldige renter 3,2 3,2 3,2
Skyldige avdrag 4,5 4,5 4,5
Til kreditorene 7,7 7,7 7,7
Til eierne 32,3 2,3 –6,7
Til eierne per investert EK-krone kr 6,46 kr 0,46 kr –1,34

 

Eierne må skyte inn 6,7 mill. hvis det blir regnsommer. Ved både 40 % og 90 % gjeld har eierne også muligheten til å begjære selskapet konkurs etter en regnsommer, siden kreditorene ikke kan betjenes fullt ut.