Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

B = (–100, 70, 70)
C = (–100, 40, 40, 40, 40)

Kapitalkostnaden settes til 10 % i begge prosjekter. Da er nåverdiene for B og C hhv. 21 og 27, slik at C har høyest nåverdi. Prosjekt C er derfor best.

Investeringen på 100 tilsvarer en årlig gjennomsnittsinvestering på 58 i prosjekt B og 32 i C. Gjennomsnittsoverskuddene er dermed 12 i B og 8 i C. Prosjekt B har derfor høyest gjennomsnittsoverskudd , men lavest nåverdi. Avviket mellom de to metodene skyldes ulik levetid i de prosjektene som sammenlignes. Med samme levetid vil prosjektet med høyest nåverdi også ha høyest gjennomsnittsoverskudd.