Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 9

 

Styreformannen har for så vidt rett i at behandlingen av tomten i delspørsmål a ikke er helt korrekt. Det er tomtens markedsverdi, målt når beslutning om utbygging blir tatt, som er tapt innbetaling dersom en bygger ut tomten selv. Vi antar at markedsverdi er lik bokført verdi.

Verdien av timer fra egne ansatte i prosjektering og planlegging skal også verdsettes ut fra alternativkostnaden. Dersom alternativet for de ansatte er å ikke gjøre noe annet fornuftig i arbeidstiden, er alternativkostnaden lik null. Dette er ingen realistisk antakelse for noe mer enn en ganske kort periode.

Bokføringen av byggelånsrenter er irrelevant når vi ser bort fra skatt. Uansett om utbetalinger i byggeperioden finansieres med gjeld eller egenkapital, har kapitalen en alternativ anvendelse. Derfor må prosjektet belastes for finansieringskostnader i byggeperioden, uansett om de er betalbare (gjeld) eller kalkulatoriske (egenkapital).

Før du tar disse momentene opp med styreformannen, bør du huske på at selv om sjefen ikke alltid har rett, så er han vanligvis alltid sjef. Tilbakemeldingen din krever derfor pedagogisk og diplomatisk innsats. Du bør også vurdere hvilke muligheter du har for å skaffe annet arbeid, og faren for at styreformannen blir sittende lenge. Hvis du ikke er administrerende direktør, bør du uansett ta opp saken med din nærmeste overordnede før du går tilbake til styreformannen. Hvis du er administrerende direktør, så husk at andre styremedlemmer neppe lar seg imponere av en direktør som danser etter styreformannens pipe uansett hva han måtte mene.