Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapitalrasjonering

Kapittel 4

Oppgave N4.9

Som analytiker i AS Tekinvest har du estimert følgende kontantstrømmer for de tre uavhengige prosjektene I, II og III (i mill. kroner):

Tidspunkt  Prosjekt I  Prosjekt II  Prosjekt III 
0 –60 –90 –30
1 40 65 30
2 40 50 10

Du er blitt bedt om å bruke en kapitalkostnad på 12 %.

  1. Ranger prosjektene ifølge både nåverdi og nåverdiindeks.
  2. Hvilke(t) av prosjektene bør aksepteres dersom selskapet vil finansiere dem med inntil 200 mill. kroner? Hvilken verdiøkning vil i så fall selskapets eiere oppleve?

Av strategiske grunner har ledelsen i Tekinvest bestemt seg for ikke å investere mer enn maksimalt 90 mill. kroner innen det forretningsområdet disse prosjektene gjelder.

  1. Hvilke prosjekter bør aksepteres nå, og hvilken samlet verdiskaping gir disse?
  2. Hva er den egentlige kapitalkostnaden for prosjekter i dette forretningsområdet? Hvor stor er den implisitte kapitalkostnaden som er skapt av den strategiske beslutningen om å legge tak på investeringene?

 

Se løsningsforslag: