Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Kapittel 1


Strekkode.jpg«I denne saken er jeg egentlig enig med dere begge. På kort sikt støtter jeg seniors syn. Har vi ledig kapasitet i stille stunder, er kostnaden ved å bruke denne ledige kapasiteten lik null. Vi har tidligere diskutert muligheten for mer bruk av deltidsansatte, men det har vi foreløpig valgt å la være. På lengre sikt er vi imidlertid nødt til å tilpasse kapasiteten til etterspørselen. Derfor er alle kostnader på lang sikt variable. Uten strekkodemaskin må vi ansette flere, eller eventuelt redusere nåværende bemanning. Jeg foreslår derfor at økonomisjef Pettersen lager en analyse der hun legger inn null i besparelse det første året, men deretter vedsetter den tiden som spares. Argumentet om mer moderne preg er det vanskelig å verdsette, så jeg synes vi skal vurdere effekten av dette skjønnsmessig utenfor nåverdianalysen.»