Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

Med 200 mill. kroner tilgjengelig er det ingen kapitalknapphet utover den som allerede er reflektert i kapitalkostnaden på 12 %. Alle tre prosjekter bør aksepteres. Verdien av selskapet vil øke med summen av de tre prosjektenes nåverdi, dvs. med 20,3 mill. kroner.