Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Den norske opera

Kapittel 5

Oppgave N5.2

Året er 2008. Du skal delta i en debatt om kulturøkonomi i regi av studentforeningen din. Du vet at en annen deltaker i debatten er spesielt opptatt av kostnadene for den nye operaen i Bjørvika. Møtet skal være om en uke. Som en del av forberedelsene har du sendt en e-post til Operaen og bedt om data for investeringsbeløp, årlig driftstilskudd og antall besøkende i et normalår.

I ventetiden lager du et regneark som er klart til bruk når opplysningene kommer. Du velger å legge disse antakelsene til grunn for en foreløpig beregning:

Investeringsbeløp
4 000
mill. kroner
Årlig statstilskudd
400
mill. kroner
Planperiode
20
år
Kapitalkostnad
4
%
Levetid
50
år

Anta at restverdien faller lineært frem til planperiodens slutt. I påvente av bedre tall legger du inn et «rett-ut-av-luften tall» på 230 000 besøkende pr. år. Se bort fra prisstigning og driftstilskudd etter utløp av planperioden.

Beregn kostnaden per besøkende.

 

Se løsningsforslag: