\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Den norske opera

Kapittel 5

Oppgave N5.2

Året er 2008. Du skal delta i en debatt om kulturøkonomi i regi av studentforeningen din. Du vet at en annen deltaker i debatten er spesielt opptatt av kostnadene for den nye operaen i Bjørvika. Møtet skal være om en uke. Som en del av forberedelsene har du sendt en e-post til Operaen og bedt om data for investeringsbeløp, årlig driftstilskudd og antall besøkende i et normalår.

I ventetiden lager du et regneark som er klart til bruk når opplysningene kommer. Du velger å legge disse antakelsene til grunn for en foreløpig beregning:

Investeringsbeløp
4 000
mill. kroner
Årlig statstilskudd
400
mill. kroner
Planperiode
20
år
Kapitalkostnad
4
%
Levetid
50
år

Anta at restverdien faller lineært frem til planperiodens slutt. I påvente av bedre tall legger du inn et «rett-ut-av-luften tall» på 230 000 besøkende pr. år. Se bort fra prisstigning og driftstilskudd etter utløp av planperioden.

Beregn kostnaden per besøkende.

 

Se løsningsforslag: