Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 3

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. forklare begrepene kapitalkostnad, tidskostnad, inflasjonskostnad og risikokostnad
  2. splitte et rentebeløp i enkel rente og rentes rente
  3. beregne sluttverdi og nåverdi ved hjelp av formel, rentetabell, kalkulator og regneark
  4. finne annuitet fra en nåverdi og nåverdi fra en annuitet som kan ha endelig eller uendelig levetid, med eller uten vekst
  5. beregne kort rente fra en lang rente og omvendt
  6. regne om fra nominell rente til reell rente og omvendt