Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 7

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. beregne forventet verdi, varians, standardavvik og kovarians
  2. finne nåverdien av et usikkert prosjekt ved å diskontere forventet kontantstrøm med risikojustert kapitalkostnad
  3. forstå hvorfor diversifisering reduserer risikoen og forklare forskjellen mellom total, systematisk og usystematisk risiko
  4. beregne risikojustert kapitalkostnad for egenkapital, gjeld og totalkapital ved hjelp av kapitalverdimodellen
  5. angi typisk nivå for risikofri rente og markedets risikopremie
  6. redegjøre for i hvilke situasjoner kapitalverdimodellen er egnet eller uegnet