\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Statens pensjonsfond utland

Kapittel 3

Oppgave N3.7

I årsrapporten til Statens pensjonsfond utland (SPU) gis det informasjon om fondets virksomhet. Basert på årsrapportene kan vi avlede følgende tall for de 19 første årene av fondets levetid fra oppstarten i 1996 til desember 2014:

 

 N3.7.png

 1. Hva er årlig, prosentvis avkastning på investert kapital? Se bort fra årets tilførsel og valutaendring i denne beregningen.


 2. Beregn realavkastningen ut fra samme metode som i spørsmål b.

Se løsningsforslag: