Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Statens pensjonsfond utland

Kapittel 3

Oppgave N3.7

I årsrapporten til Statens pensjonsfond utland (SPU) gis det informasjon om fondets virksomhet. Basert på årsrapportene kan vi avlede følgende tall for de 19 første årene av fondets levetid fra oppstarten i 1996 til desember 2014:

 

 N3.7.png

  1. Hva er årlig, prosentvis avkastning på investert kapital? Se bort fra årets tilførsel og valutaendring i denne beregningen.


  2. Beregn realavkastningen ut fra samme metode som i spørsmål b.

Se løsningsforslag: