Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Energiøkonomi

Kapittel 4

Oppgave N4.4

logo_enova_2.jpgEnova gir bl.a. støtte til tiltak som bidrar til bedre energiutnyttelse. I sine tildelingskriterier sier Enova:

«Støtteomfang er direkte avhengig av prosjektets energimål samtidig som det skal være utløsende for økonomien i prosjektet. Prosjekter med internrente over 5,56 % inkludert omsøkt støtte vil normalt ikke bli prioritert av Enova.»

  1. Hvorfor tror du muligheten for støtte forutsetter at internrenten ikke overstiger en bestemt øvre grense?
  2. Hva synes du om å spesifisere en slik grense med to desimaler?
  3. Hva er problemet med å bruke internrente som sorteringskriterium?

Se løsningsforslag: