Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 10

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. redegjøre for de ni punktene i prosjektvettplakaten
  2. forklare sammenhengen mellom lønnsomhet og øvrige mål for bedriften
  3. forklare hvordan en grovanalyse gjennomføres, og hvilket formål den har
  4. forklare hvorfor kontantstrøm og kapitalkostnad må ha samme forhold til skatt, finansiering og prisstigning
  5. redegjøre for hvordan prosjektanalysen kan legges opp slik at dobbeltelling for risiko og lav variasjon i risikotillegget unngås
  6. forklare hvorfor positive nåverdier ikke gror på trær og derfor må begrunnes økonomisk