Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 7

 

Orkla var i 2008 et konglomerat av mange virksomheter som lagde et vidt spekter av produkter i mange ulike markeder. Dette tilsier at bedriften Orkla var en ganske diversifisert portefølje i forhold til den enkelte divisjon vurdert separat. Dette gjelder også i forhold til divisjoner som isolert sett hadde lav risiko, slik som Orkla Brands. Orkla totalt hadde altså en lavere total risiko enn den enkelte divisjon. Hvorvidt det også hadde lavere systematisk risiko, er mindre opplagt.