Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 2
N2.4_losningsforslag c1_02.jpg Formelen i celle C12 er den samme som i delspørsmål
b:
N2.4_losningsforslag c2.jpg
Den virker like godt for prisfall (deflasjon) som for
prisstigning (inflasjon).