Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Hotellinvestering

Kapittel 8

Oppgave N8.4

Kysthotell.jpg

Kysthotellet Havbrott er slått konkurs. Bobestyreren har nå antydet at et bud på 11 mill. kroner vil være akseptabelt for kreditorene. Dette tilbudet er interessant for tre advokatvenner som en stund har syslet med tanken om å bli hotelleiere. Alle tre sparer i gjennomsnitt 22 øre i skatt for hver krone de kan kostnadsføre. Advokatene ønsker nå en oversikt over kontantstrøm¬men til eierne etter skatt for de seks nærmeste årene.

På grunn av investeringens betydelige usikkerhet er advokatene ikke villige til å tillegge hotellet noen verdi seks år frem i tid. Havbrott har 70 rom, og hvert gjestedøgn forventes å gi en inntekt på 800 kroner og et dekningsbidrag på 310 kr (regnet i dagens prisnivå). Advokatene regner med at realistisk belegg tilsvarer 160 av totalt 300 gjestedøgn pr. år med full kapasitetsutnyttelse. For øvrig foreligger følgende data om prosjektet (alle beløp er oppgitt i dagens prisnivå):

Årlig inflasjon 3 % 
Årlige faste utbetalinger (ekskl. finansielle poster)  1 mill. 
Saldosats (antatt gjennomsnitt for alle eiendeler) 18 % 
Gjeldsopptak  7 mill. 
Løpetid  5 år 
Effektiv lånerente  6 % 
Tilbakebetaling   Faste avdrag 

 

  1. Budsjetter nominell kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt i Havbrott-prosjektet. Forutsett at rentene får umiddelbar skatteeffekt.

  2. Advokatene har et avkastningskrav på 20 % til den egenkapitalen de investerer. Hva er Havbrott verdt for dem? Hva er kritisk nivå på avkastningskravet?

 

Til denne oppgaven er det ikke fasit og løsningsforslag på nettsiden. Foreleseren din har tilgang til den via nettsidens lukkede del for forelesere.