Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 8

 

83d.jpg

Avstanden mellom kurvene for 0 % og 4 % er mye mindre enn mellom 4 % og 7 %. Det innebærer at ved lave rentesatser er effekten av diskontering nokså liten. Dette forklarer også hvorfor en reduksjon i renten fra 7 til 4 % reduserer avdragsperioden såpass mye som fra 26,5 til 16,5 år, dvs. med 10 år. Reduksjon fra 4 % til 0 % reduserer avdragsperioden med bare 4,5 år.