\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 8

 

83d.jpg

Avstanden mellom kurvene for 0 % og 4 % er mye mindre enn mellom 4 % og 7 %. Det innebærer at ved lave rentesatser er effekten av diskontering nokså liten. Dette forklarer også hvorfor en reduksjon i renten fra 7 til 4 % reduserer avdragsperioden såpass mye som fra 26,5 til 16,5 år, dvs. med 10 år. Reduksjon fra 4 % til 0 % reduserer avdragsperioden med bare 4,5 år.