Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 1

 

Hvert enkelt tall sier relativt lite om bedriftens økonomiske situasjon, men ser du flere tall i sammenheng kan du få mer informasjon. Til tross for at bedriften ved årsskiftet hadde et bankinnskudd på mer enn 3 millioner kroner, er renteinntekten bare 17 000 kroner, dvs. omtrent en halv prosent av innskuddet ved årsskiftet. På den langsiktige gjelden betaler bedriften omtrent 5 % rente (725/14 500), så 0,5 % er det grunn til å spørre om.

En mulig forklaring er at bankinnskuddet ved årsskiftet er mye høyere enn gjennomsnittlig innskudd, men det krever i så fall en forklaring fra selskapets ledelse. Med så stor forskjell mellom innskuddsrente og lånerente bør bedriften vurdere å kreve høyere innskuddsrente eller bruke noe av bankinnskuddet til å betale ned på gjelden. Hvis selskapets revisor og din tremenning blir røde i toppen av ditt spørsmål, kan forklaringen være at daglig leder i løpet av året har lånt penger rentefritt av bedriften. Dette er i så fall ulovlig og tyveri fra de andre aksjonærene.