\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 1

 

Hvert enkelt tall sier relativt lite om bedriftens økonomiske situasjon, men ser du flere tall i sammenheng kan du få mer informasjon. Til tross for at bedriften ved årsskiftet hadde et bankinnskudd på mer enn 3 millioner kroner, er renteinntekten bare 17 000 kroner, dvs. omtrent en halv prosent av innskuddet ved årsskiftet. På den langsiktige gjelden betaler bedriften omtrent 5 % rente (725/14 500), så 0,5 % er det grunn til å spørre om.

En mulig forklaring er at bankinnskuddet ved årsskiftet er mye høyere enn gjennomsnittlig innskudd, men det krever i så fall en forklaring fra selskapets ledelse. Med så stor forskjell mellom innskuddsrente og lånerente bør bedriften vurdere å kreve høyere innskuddsrente eller bruke noe av bankinnskuddet til å betale ned på gjelden. Hvis selskapets revisor og din tremenning blir røde i toppen av ditt spørsmål, kan forklaringen være at daglig leder i løpet av året har lånt penger rentefritt av bedriften. Dette er i så fall ulovlig og tyveri fra de andre aksjonærene.