Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 7

 

Totalkapitalkostnaden er gitt fra lærebokens (7.13):

N7.4_losningsforslag b1_ny.jpg

Her vektes egenkapitalkostnaden med egenkapitalandelen, mens lånerenten etter skatt vektes med gjeldsandelen.

N7.4_losningsforslag b2_ny.jpg

Kontantstrømmen fra driften i delspørsmål a diskonteres her med den totalkapitalkostnaden vi nettopp beregnet.