\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Statsobligasjon

Kapittel 3

Oppgave N3.4

Denne oppgaven gjelder temaet sluttverdi av annuitet. Dette temaet er ikke dekket i læreboken, men gjennomgås her på nettsiden.

Du har kjøpt en 10-års statsobligasjon som hvert år vil gi en utbetaling på 10 000 kroner. Første utbetaling er om ett år. Som ledd i en langsiktig spareplan har du tenkt å sette disse utbetalingene direkte inn på en sparekonto. Denne sparingen forventes å gi 4 % rente pr. år.

 1. Lag en figur som viser hvordan saldoen på sparekontoen utvikler seg over de ti årene. Hva står på konto etter ti år?
 2. Du ønsker å ha tilgjengelig 150 000 kroner etter seks år. Hvor mye må du årlig spare til 4 % rente?

Se løsningsforslag: