Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Statsobligasjon

Kapittel 3

Oppgave N3.4

Denne oppgaven gjelder temaet sluttverdi av annuitet. Dette temaet er ikke dekket i læreboken, men gjennomgås her på nettsiden.

Du har kjøpt en 10-års statsobligasjon som hvert år vil gi en utbetaling på 10 000 kroner. Første utbetaling er om ett år. Som ledd i en langsiktig spareplan har du tenkt å sette disse utbetalingene direkte inn på en sparekonto. Denne sparingen forventes å gi 4 % rente pr. år.

  1. Lag en figur som viser hvordan saldoen på sparekontoen utvikler seg over de ti årene. Hva står på konto etter ti år?
  2. Du ønsker å ha tilgjengelig 150 000 kroner etter seks år. Hvor mye må du årlig spare til 4 % rente?

Se løsningsforslag: