Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

Internrentemetoden gir nøyaktig samme beslutning som nåverdimetoden, siden denne sier: Aksepter prosjektet ved positiv nåverdi (kapitalkostnad < 33 %); forkast ved negativ nåverdi (kapitalkostnad > 33 %). Dette holder generelt for uavhengige investeringsprosjekter. Se uttrykk (4.4) i læreboken. Alt dette ser du fra nåverdiprofilen fra fane 1 i regnearket Lønnsomhet:

N4.6_losningsforslag b.png