Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Litteratur

Finans

 • Berk, J.P. DeMarzo og J. Harford (2015), Fundamentals of corporate finance, Pearson International
 • Brealey, R.A., S.C. Myers og A.J. Marcus (2016), Fundamentals of corporate finance, McGraw-Hill
 • Bredesen, I. (2019), Investering og finansiering, Gyldendal akademisk
 • Bøhren, Ø., D. Michalsen og Ø. Norli (2017), Finans: Teori og praksis, Fagbokforlaget
 • Ross, S.A., R.W. Westerfield og B.D. Jordan (2020), Essentials of corporate finance, Irwin/McGraw-Hill

Finansmodellering med regneark

 • Benninga, S.Z. (2014), Financial modeling, MIT Press
 • Holden, C.W. (2015), Excel modeling in corporate finance, Prentice-Hall

Finansregnskap

 • Baksaas, K.M. og Ø. Hansen (2015), Finansregnskap med analyse, Gyldendal akademisk
 • Kristoffersen, T. (2019), Årsregnskapet – en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget

Skatt

 • Brudvik, A. (2017), Skatterett for næringsdrivende, Cappelen Damm
 • Folkvord, B., E. Furuseth, S.O., Ferdowsi og O. Gjems-Onstad (2018), Norsk bedriftsskatterett, Gyldendal akademisk

Statistikk

 • Hagen, P.C. (2014), Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk, Cappelen Damm
 • Ubøe, J. (2015), Statistikk for økonomifag, Gyldendal akademisk

Strategi

 • Ghemawat, P. (2017), Strategy and the business landscape, Pearson
 • Grant, R.M. og J. Jordan (2015), Foundations of strategy, Wiley