Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Gjenåpne gruve

Kapittel 4

Oppgave N4.8

Et gruveselskap planlegger å gjenåpne en gammel gruve over en periode på tre år. Det må investeres 220 mill. kroner initialt, og kontantstrømmen i det første og andre året er hhv. 330 mill. og 600 mill. I siste driftsår må det utføres en stor opprydning, slik at kontantstrøm i år 3 trolig blir –800 mill.

  1. Beregn prosjektets internrente. Bør prosjektet aksepteres eller forkastes ifølge internrentemetoden hvis kapitalkostnaden er 20 %?
  2. Hva er nåverdien ved 20 % kapitalkostnad?
  3. Bruk nåverdiprofilen til å forklare uoverensstemmelsen mellom svarene på delspørsmål a og b.

 

Se løsningsforslag: