Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 5

 

Vi finner først kvartalsrenten fra årsrenten ved hjelp av uttrykk (3.23) i læreboken. Vi bruker fem desimaler i korttidsrenten for tydeligere å få frem forskjellen i fremgangsmåte:

N5.1_losningsforslag a1.png

Hvis du skal bruke rentetabell, er du nødt til å avrunde kvartalsrenten til 1 % eller 2 %. For å kunne regne nøyaktig trenger du derfor enten finanskalkulator eller regneark. Med appen til finanskalkulatoren HP 10bII+ får du:

N5.1_losningsforslag a2.png

Tilsvarende beregning ved årlig annuitet på 100 000 og rente på 6 % gir en nåverdi på 736 009 kroner:

N5.1_losningsforslag a3.png

Forskjellen er 16 359 kroner, dvs. 2,2 % av nåverdien ved årlig kontantstrøm ved årets slutt.