\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 5

 

Vi finner først kvartalsrenten fra årsrenten ved hjelp av uttrykk (3.23) i læreboken. Vi bruker fem desimaler i korttidsrenten for tydeligere å få frem forskjellen i fremgangsmåte:

N5.1_losningsforslag a1.png

Hvis du skal bruke rentetabell, er du nødt til å avrunde kvartalsrenten til 1 % eller 2 %. For å kunne regne nøyaktig trenger du derfor enten finanskalkulator eller regneark. Med appen til finanskalkulatoren HP 10bII+ får du:

N5.1_losningsforslag a2.png

Tilsvarende beregning ved årlig annuitet på 100 000 og rente på 6 % gir en nåverdi på 736 009 kroner:

N5.1_losningsforslag a3.png

Forskjellen er 16 359 kroner, dvs. 2,2 % av nåverdien ved årlig kontantstrøm ved årets slutt.