Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapitalkostnad kroner

Kapittel 4

Oppgave N4.5

  1. I oppgave 4.2 i læreboken er det brukt en kapitalkostnad på 13 %. Hva er prosjektets kapitalkostnad uttrykt i kroner på tidspunkt null?
  2. Besvar spørsmål a med kapitalkostnader på hhv. 8 % og 16 %.

 

Se løsningsforslag: