Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

Med 20 % kapitalkostnad er nåverdien ca. 9 mill. kroner. Dette virker forunderlig siden vi i delspørsmål a konkluderte at ifølge internrentemetoden er prosjektet ulønnsomt med 20 % kapitalkostnad.