Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 6

En av fordelene med å bruke regneark er at det nå er enkelt å finne kritisk verdi for en inngangsvariabel ved å bruke Goal Seek/Målsøking. Forklaring på denne og andre Excel-funksjoner finner du på nettsiden. Dialogboksen ser slik ut:

N6.1_losningsforslag c1.png

N6.1_losningsforslag c2_ny.jpg

Nåverdien av stort anlegg ligger i celle H6. I dialogboksen settes denne nåverdien til null, og nullen har vi nå markert med fet font fordi den nå er inngangsdata. Prisen ved eksternt salg står i celle B7. Denne nullpunktsprisen er resultatet av beregningen. Derfor har vi her brukt vanlig font. Resultatet er at en pris på 7 øre/kWh gir nåverdi lik null.