Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

App 10bII for iPhone

I boken er det mange eksempler på hvordan du kan regne på et finansprosjekt med rentetabell, finanskalkulator og regneark. Det kan holde med rentetabell i enkle prosjekter, men oftest trengs enten finanskalkulator eller regneark. Fordelen med regneark fremfor finanskalkulator er at du lettere kan kontrollere at tallene er lagt inn riktig, det er lett å endre forutsetningene, du kan lagre dataene for en senere anledning, og det er lett å klippe resultatene inn i andre dokumenter. Fordelen med finanskalkulator er at den ofte er lettere tilgjengelig.

Appen til en finanskalkulator gir mange av regnearkets fordeler. Samtidig er tilgjengeligheten lettere. Vi var så vidt innom bruk av regnearkdelen av App 10bII for iPhone i løsningsforslaget til oppgave 4.2 på side 219. Nå skal vi gå litt grundigere til verks og vise hvordan du kan bruke denne regnearkfunksjonen, som ikke finnes i den fysiske kalkulatoren. Det finnes tilsvarende apper for Android telefoner, men vi har ikke funnet en som er helt identisk med den iPhone appen vi har brukt.

Anta at investeringen med navn Zebra har kapitalkostnad på 10 % og følgende kontantstrøm:

(–150, 20, 40, 30, 30, 30, 25, 25, 25, 70)

På side 190 viser vi hvordan du kan finne nåverdi og internrente med finanskalkulator uten å bruke kalkulatorens regneark. Problemet med denne fremgangsmåten er imidlertid at du lett går i surr når du skal du legge inn såpass mange tall som Zebra har. Da er det enklere og tryggere å bruke regnearket i appen.

Startbildet i appen 10bII HD ser slik ut:

app10 01.png

Ønsker du for eksempel null desimaler, stiller du dette i kalkulatoren med:
app10 02.png app10 03.png 0

Du får tilgang til regnearksdelen i appen ved først å trykke på knappen angitt med rød sirkel. Dermed kopler du inn de funksjonene som ligger over knappene (lilla skrift).

Deretter trykker du på knappen angitt med grønn sirkel (work sht).

Da vises en liste som starter slik:

app10 04.png

Du ruller så ned til:

app10 05.png

og trykker på + tegnet. Du gir prosjektet navn Zebra og trykker på Save.

app10 06.png

Kontantstrømmen legger du inn i bildet nedenfor. Innholdet i en markert celle forklares med tekst i samme farge som markeringen.

app10 07.png

Hvis regnearket ikke er tomt, kan du nullstille med app10 08.png og app10 09.png

Gult felt markerer hvor i arket appen er klar til å motta data.

Legg inn antall perioder pr. år.

Legg inn kapitalkostnad, % pr. år.

Angir linje i inputskjemaet.

Legg inn kontantstrømselementet ved dette tidspunktet.

Legg inn antall ganger beløpet inngår i kontantstrømmen.

Pass på å legge inn minustegn etter og ikke før tallet.

Når alle dataene er registrert, fjerner du tastaturet med å trykke på denne: app10 10.png

Da får du se resultatene:

app10 11.png

Nåverdi

Internrente

Tilbakebetalingstid

Diskontert tilbakebetalingstid

Ved å trykke på fane Cash Flows nederst i bildet vises kontantstrømmen under. Valg av fane NPV gir nåverdiprofilen, som også viser internrenten:

app10 12.png app10 13.png

Lykke til!