Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 8

 

Evnen til å betjene gjelden avhenger for det første av eiendelenes sammensetning (eiendelsstrukturen): Jo mer likvide eiendeler, desto lettere er det å betjene gjelden. Gjeldsbetjeningsevne avhenger også av kontantstrøm fra driften: Jo større denne er i forhold til renter og gjeld, desto mer er tilgjengelig for å betale høye renter og avdrag. Verken eiendelsstruktur eller kontantstrømmen fra driften kan avleses fra selskapets gjeld og egenkapital.