Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 2
N2.4_losningsforslag d1.png Formelen i celle E18 er den samme som i delspørsmålene foran:
N2.4_losningsforslag d2.jpg
Teksten i kolonne D er imidlertid endret. Rentesats er
endret til Saldosats og Inflatert pris er erstattet av
Bokført verdi. En saldosats på 20 % betyr at bokført
verdi faller med 20 % hvert år. Dermed er tolkningen av
formelen den samme som i delspørsmål c.