\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

 

Kapittel 8

Lånets løpetid bestemmes fra formelen for nåverdien av en annuitet i (3.12):

N8.3_losningsforslag a1.png

Løst for den inverse annuitetsfaktoren (hvor T er den eneste ukjente i ligningen) gir dette:

N8.3_losningsforslag a2.png

Rentetabell 3 i boken stopper på 16 år, og med 7 % rente er den inverse annuitetsfaktoren 9,4466. Derfor må du her ty til kalkulator eller regneark.

Med finanskalkulator:

N8.3_losningsforslag a3.png

Du kan også bruke formelen i fane 1 i regnearket Diskontering og få samme resultat:

N8.3_losningsforslag a4.png