Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

 

Kapittel 8

Lånets løpetid bestemmes fra formelen for nåverdien av en annuitet i (3.12):

N8.3_losningsforslag a1.png

Løst for den inverse annuitetsfaktoren (hvor T er den eneste ukjente i ligningen) gir dette:

N8.3_losningsforslag a2.png

Rentetabell 3 i boken stopper på 16 år, og med 7 % rente er den inverse annuitetsfaktoren 9,4466. Derfor må du her ty til kalkulator eller regneark.

Med finanskalkulator:

N8.3_losningsforslag a3.png

Du kan også bruke formelen i fane 1 i regnearket Diskontering og få samme resultat:

N8.3_losningsforslag a4.png