Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Beholdningsendringer

Kapittel 1

Oppgave N1.3

Eksempel 1.3 i boken viser hvordan årets salgsinnbetalinger i et konsulentfirma kan beregnes når du kjenner årets inntekter, debitormassen (kundefordringer) ved årets begynnelse (Inngående Balanse = IB) og ved årets slutt (Utgående Balanse = UB). Første kolonne i tabellen nedenfor inneholder tallene fra eksempel 1.3. Alle beløp er i 1 000 kroner. 

 1. Beregn hvilket beløp som skal stå i det åpne feltet i hver av de andre kolonnene.

  I II III IV V
  IB debitorer 750 200 350 150
  UB debitorer 900 150 600 200
  Salgsinntekter 7 000 2 600 4 200 2 900
  Salgsinnbetalinger 6 850 4 100 3 100 400

 2. Gjør tilsvarende beregninger for neste tabell. Denne tabellen har opplysninger fra en industribedrift om størrelsen på leverandørgjeld ved årets begynnelse og slutt, dessuten kostnader til råvarekjøp og utbetalinger til råvareleverandører.

  I II III IV
  IB leverandørgjeld 200 150 800
  UB leverandørgjeld 300 100 400
  Kostnader råvarekjøp 1 400 3 500 2 700
  Utbetalinger til råvareleverandører 1 700 3 700 2 600

 

Se løsningsforslag: