Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 9

Her nøyer vi oss med et klipp fra definisjonslisten:

N9.5_losningsforslag c.png

Du kan lese mer i del 4.5.3: «Diskontert tilbakebetalingstid».