Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 3

 

De aritmetiske gjennomsnittsrentene er:
3h-5c1.jpg

 

Nåverdien beregnet med disse rentene er:
3h-5c2.jpg

I likhet med eksemplet i den supplerende læreteksten er dette et tilfelle der aritmetisk og geometrisk gjennomsnitt gir praktisk talt samme nåverdi.