Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 4

 

Med 90 mill. kroner tilgjengelig kan ikke alle tre prosjekter finansieres. Ifølge nåverdiindeksmetoden er det nå mest lønnsomt å satse på prosjekter som gir høy nåverdi pr. krone beslaglagt knapp faktor. Derfor bør I og III aksepteres, mens II bør forkastes. Dette gir en samlet verdiskaping på 12,4 mill. kroner.