Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 9

Nødvendig mersalg pr. år uten diskontering: 100 000 / 170 = 588 bøker

Effekten av diskonteringen er altså 72 bøker pr. år.

Denne analysen bygger på så grove forutsetninger (spesielt om planperioden på tre år) at det er påfallende om du angir svarene fra analysen så nøyaktig som 660, 588 og 72. Konklusjonen bør heller være at kritisk verdi for mersalget pr. dag er ca. 600, eller eventuelt ca. 2 bøker pr. salgsdag. Om noen stiller spørsmål ved effekten av diskontering, kan den tallfestes til en ekstra bok hver uke. En fordel med å være litt rund i formuleringene er at det da ikke åpnes for irrelevant harselas fra vittige sjeler som aldri har sett noen kjøpe en halv eller en kvart bok.