Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Litteratur

Finans

 • Berk, J.P. DeMarzo og J. Harford (2015), Fundamentals of corporate finance, Harlow: Pearson International
 • Brealey, R.A., S.C. Myers og A.J. Marcus (2012), Fundamentals of corporate finance, Boston: McGraw-Hill
 • Bredesen, I. (2015), Investering og finansiering, Oslo: Gyldendal akademisk
 • Bøhren, Ø., D. Michalsen og Ø. Norli (2017), Finans: Teori og praksis, Bergen: Fagbokforlaget
 • Ross, S.A., R.W. Westerfield og B.D. Jordan (2014), Essentials of corporate finance, New York: Irwin/McGraw-Hill

Finansmodellering med regneark

 • Benninga, S.Z. (2008), Financial modeling, Cambridge: MIT Press
 • Holden, C.W. (2014), Excel modeling in corporate finance, Prentice-Hall: Pearson Education

Finansregnskap

 • Baksaas, K.M. og Ø. Hansen (2015), Finansregnskap med analyse, Oslo: Gyldendal akademisk
 • Kristoffersen, T. (2014), Årsregnskapet – en grunnleggende innføring, Bergen: Fagbokforlaget

Skatt

 • Brudvik, A. (2015), Skatterett for næringsdrivende, Oslo: Cappelen Damm
 • Gjems-Onstad, O. (2015), Norsk bedriftsskatterett, Oslo: Gyldendal akademisk

Statistikk

 • Hagen, P.C. (2014), Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk, Oslo: Cappelen Damm
 • Ubøe, J. (2012), Statistikk for økonomifag, Oslo: Gyldendal akademisk

Strategi

 • Ghemawat, P. (2010), Strategy and the business landscape, Upper Saddle River: Pearson
 • Grant, R.M. og J. Jordan (2015), Foundations of strategy, Chichester: Wiley