Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Markedskampanje

Kapittel 9

Oppgave N9.6

Forlaget du arbeider i, skal lansere en ny bok. Det skal nå vedtas om boken skal markedsføres som alle andre av forlagets bøker, eller om det skal satses 300 000 kroner ekstra på en spesiell kampanje. Kampanjen forventes å ha samme effekt for salget i tre år fremover, deretter er effekten anslått til null. Salgspris til kunde er 350 kroner, og forlagets dekningsbidrag pr. bok er 170 kroner. Bruk en kapitalkostnad på 6 %.

  1. Beregn hvor stort mersalg boken må ha pr. år for at kampanjen skal være lønnsom.
  2. En eldre kollega mener det bare er tull å diskontere i en analyse som denne. Beregn effekten av diskonteringen på mersalget du beregnet i delspørsmål a.

 

Se løsningsforslag: