Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

 

Kapittel 6

Årlig likviditet fra driften blir 240' kroner (1 200' ∙ 0,30 – 120'). Nåverdien av denne kontantstrømmen er 4,7'' kroner. Investeringsprosjektet har derfor en nåverdi på –1,3'' kroner (– 6'' + 4,7'').

N6.1_losningsforslag a.png