Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kontantstrømmer

Kapittel 2

Oppgave N2.1

En bedrift vurderer å investere 38 millioner kroner i en ny fabrikk. Budsjettert dekningsbidrag de fem første driftsårene er på hhv. 12, 11, 12, 13 og 12,5 millioner kroner. Faste kostnader i de samme årene er 3,3; 3,7; 3,8; 4,1 og 4 millioner kroner. Anta at anlegget kan selges for 12,452 millioner kroner etter 5 år. Se bort fra arbeidskapital.

  1. Budsjetter kontantstrøm til totalkapitalen (dvs. fra driften) før skatt.

  2. Saldosats for avskrivning er 20 %. Anta at skattesatsen er 22 % og at bokført verdi av anlegget ved planperiodens slutt avskrives i sin helhet det siste året. Budsjetter årlige avskrivninger, resultat før skatt og kontantstrøm til totalkapitalen etter skatt.

  3. Investeringen vil bli delvis finansiert med et serielån på 30 millioner kroner. Løpetid er 5 år, rente 6 %. Budsjetter dette lånets kontantstrøm før og etter skatt.

  4. Budsjetter kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt ved å kombinere svarene fra delspørsmålene a og c. Kontroller svaret ved å budsjettere hvordan prosjektets totale kontantstrøm før skatt blir fordelt mellom långiver, skattemyndighetene og eierne.

Til denne oppgaven er det ikke fasit og løsningsforslag på nettsiden. Foreleseren din har tilgang til den via nettsidens lukkede del for forelesere.