Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapitalkostnad Orkla

Kapittel 7

Oppgave N7.9

På side 49 i Orklas årsrapport for 2008 sies følgende om fremgangsmåten for å beregne konsernets kapitalkostnad på 9,7 %:

Forutsetninger lagt til grunn for beregningen:
79-orkla.jpg

 

  1. Finner du et kapitalkostnadsuttrykk i lærebokens kapittel 7 som kan brukes i denne sammenheng? Se bort fra poengene om justering for land- og valutarisiko, og anta at beregningen gjelder etter skatt.
  2. Hva er forholdet mellom risikologikken i dette sitatet og den Orkla bruker i oppgave N7.6?

 

Se løsningsforslag: