Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 5

 

N5.7_losningsforslag a.png

Effektiv rente er 0 % (skjæringspunkt med horisontal akse).