Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 8

 

All historisk dividende i REC og all planlagt dividende i nær fremtid er lik null. Dividendemodellen er derfor uegnet til å beregne egenkapitalkostnad, fordi en slik beregning må basere seg på konstantvekstmodellen i (5.10):

N8.6_losningsforslag b2.png

I RECs tilfelle er D1 lik null, og v (som skal gjelde fra tidspunkt 1 og hvert etterfølgende år) er null de første årene og kanskje unormalt høy deretter.

Dividendemodellen er derfor uegnet for å bestemme både verdien og kostnaden for egenkapitalen i REC. Et bedre alternativ er dividendemodellen med varierende vekst i (5.12), hvor du kan forutsette at dividende er null i første fase. Du kan også bruke kapitalverdimodellen i (7.9), hvor egenkapitalkostnaden ikke bestemmes ut fra dividenden, men ut fra aksjens systematiske risiko, som reflekterer både dividende og tilbakeholdt resultat. Tabell 7.6 viser eksempler på en slik beregning for seks norske selskaper.