Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 5

En fordel med regneark fremfor finanskalkulator er at det er enklere å beregne effekten av endrede forutsetninger. Dessuten gjør funksjonen Goal Seek/Målsøking det enkelt å besvare dette delspørsmålet. Dialogboksen for denne funksjonen finner du under fanen «Data» og knappen «What-if-Analysis»:

N5.5_losningsforslag d.png

Fremgangsmåten er å angi variabelen du vil se effekten i øverste åpne felt (her B18, dvs. cellen for nåverdi). Ønsket verdi på denne variabelen legger du i midterste felt (her lik null), og variabelen du vil se effekten av, legges i nederste felt (her celle B9, dvs. cellen for antall seilingsdager). Svaret blir 403 dager pr. år. Du finner en kommentar til dette resultatet i siste avsnitt i del 6.1.4.